Tietosuojaseloste

Tämä on Sähköpalvelut J. Karppinen Ky:n kotisivujen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22, 30 ja 34 artikla) mukainen tietosuojaseloste. Tämä seloste on voimassa 23.6.2021 alkaen.

1. Rekisterinpitäjä

Sähköpalvelut J. Karppinen Ky
Lahtelantie 51, 98400 Isokylä

+358 5868 373
sahkopalvelut.karppinen@outlook.com
www.sahkopalvelutkarppinen.fi
2869306-4

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt

Jari Karppinen
044 5868 373
sahkopalvelut.karppinen@outlook.com  

3. Rekisterin nimi

Sähköpalvelut J. Karppinen Ky kotisivujen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sähköpalvelut J. Karppinen Ky:n kotisivujen henkilötietoja käytetään:

  1. Käyttäjän tunnistamiseen yhteydenottolomakkeella
  2. Käyttäjien (yrityksen ja asiakkaan) välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseen
  3. Käyttäjälle kohdistetun tiedon välittämiseen
  4. Sivuston kävijätilastojen/analytiikan seuraamiseen (Google Analytics)

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tietosisältö

  1. Asiakkaan nimi ja osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero sekä mahdolliset yhteydenottolomakkeeseen liitetyt lisätiedot.
  2. Google Analytics-tilastot

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Evästeiden avulla keräämme esimerkiksi käyttö- ja selaustietoja sekä tietoa siitä, mistä käyttäjä on tullut sivuillemme. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita laitettasi tai tiedostojasi. Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa niiden käyttöä tai poistaa evästehistorian selaimesi asetuksissa. Evästeiden käytön rajoittaminen voi vaikuttaa sivuston käytettävyyteen. Käytämme sivustollamme Google Analytics-evästeitä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä ja käyttäjä hyväksyy tiedon tallentamisen J. Karppinen Ky asiakasrekisteriin käyttäessään sivustoa tai lähettäessään yhteydenottolomakkeen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tarkoituksenmukaisilla teknisillä toimenpiteillä. Pääsy tietoihin on vain yrityksen työntekijöillä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Sähköpalvelut J. Karppinen Ky:llä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutoksista ilmoitamme sivustollamme www.sahkopalvelutkarppinen.fi, josta löydät myös ajantasaisen version tietosuojaselosteesta.